Regulamin

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) normuje warunki I zasady korzystania z serwisu internetowego zlokalizowane pod adresem https://filmstrefa.online (dalej: Serwis, Portal, Wyszukiwarka).
 2. Właścicielem serwisu jest Administrator Serwisu https://filmstrefa.online.
 3. Serwis jest portalem internetowym umożliwiającym wyszukiwanie odnośników (linków, hiperłączy) do materiałów multimedialnych udostępnianych przez podmioty trzecie.
 4. Portal sam w sobie nie przechowuje oraz nie udostępnia do pobierania oraz strumieniowania żadnych treści. Korzystanie z treści odbywa się za pośrednictwem portali zewnętrznych, w żaden sposób nie związanych z Serwisem. Przed skorzystaniem z portalu zewnętrznego zaleca się zapoznanie z jego regulaminem.
 5. Administrator nie odpowiada za aktualność treści, do których odnośniki znajdują się w Serwisie.
 6. Administrator nie gwarantuje, że pod wskazanym linkiem (odnośnikiem) znajduje się poszukiwany przez użytkownika film lub serial.
 7. Portal nie udostępnia linków do oglądania lub pobierania filmów.
 8. Treści widocznie oraz zamieszczone w Serwisie pochodzą od sieci reklamowych oraz afiliacyjnych.

§2 Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z treści znajdujących się na zewnętrznych serwisach, do których Wyszukiwarka udostępnia odnośniki może wiązać się z dodatkowymi opłatami.
 2. Administrator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody poniesione przez użytkownika podczas korzystania z zewnętrznych serwisów, do których Wyszukiwarka udostępnia odnośniki.
 3. Użytkownik akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu poprzez samo korzystanie z Serwisu (browse-wrap agreement; umowa zawarta poprzez korzystanie z Serwisu).

§3 Usługi Serwisu

 1. Usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).
 2. Dostęp do informacji na zasadzie ustawy prawo prasowe, zapewniający Użytkownikom dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych o różnorodnej tematyce udostępnianych na indywidualne żądanie użytkownika, w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem stron internetowych Serwisu

§4 Postanowienia końcowe

 1. Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie z chwilą opublikowania ich w Serwisie.
 2. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem https://filmstrefa.online/regulamin.
 
Comments are closed.
×
Miłego oglądania!